centaury انواع شیراز قیمت انواع میوه و تره بار

centaury: انواع شیراز قیمت انواع میوه و تره بار روز پنجم اردیبهشت سازمان میوه و تره بار نرخ میوه روز سه شنبه شیراز

گت بلاگز بازار خودرو تولید اتوبوس زیاد کردن یافت

به گزارش ایسنا، در این مدت تولید انواع اتوبوس از ۸۴ دستگاه در مهر ماه ۱۳۹۵ به ۱۷۶ دستگاه رسید.

تولید اتوبوس زیاد کردن یافت

تولید اتوبوس زیاد کردن یافت

عبارات مهم : انواع

مهر ماه امسال تولید انواع اتوبوس به طور میانگین ۱۰۹.۵ درصد زیاد کردن یافت.

به گزارش ایسنا، در این مدت تولید انواع اتوبوس از ۸۴ دستگاه در مهر ماه ۱۳۹۵ به ۱۷۶ دستگاه رسید.

تولید اتوبوس زیاد کردن یافت

تولید این محصول در کشور عزیزمان ایران ماشین دیزل از یک دستگاه در مهر ماه سال گذشته به ۲۱ دستگاه زیاد کردن یافت.

تولید انواع اتوبوس در عقاب افشان نیز صعودی بوده و از ۶۵ دستگاه در مهر ماه ۱۳۹۵ به ۱۴۵ دستگاه رسید.

به گزارش ایسنا، در این مدت تولید انواع اتوبوس از ۸۴ دستگاه در مهر ماه ۱۳۹۵ به ۱۷۶ دستگاه رسید.

مهر ماه امسال تولید این محصول در پیشرو دیزل آسیا ثابت مانده و مانند مهر ماه سال گذشته ۱۰ دستگاه اتوبوس در این شرکت تولید شد.

برخلاف این شرکتها ولی تولید انواع اتوبوس در یاوران ماشین شرق متوقف شده است و از هشت دستگاه در مهر ماه ۱۳۹۵ به صفر رسید.

واژه های کلیدی: انواع | ماشین | محصول | اتوبوس | دستگاه | بازار خودرو

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog